KHÁCH SẠN HOA HỒNG 1

Địa chỉ : 92 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 024 3852 9628

Fax : 043 572 3852

Email : trinhkshh@yahoo.com

KHÁCH SẠN HOA HỒNG 2

Địa chỉ : 102 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 0243.573.9035

Fax : 0243.573.9035

Email : hoahonghotel.vn@gmail.com